Quý khách vui lòng đọc cẩn thận bản Thỏa thuận này khi truy cập vào website 

Khi truy cập vào website để tham khảo hoặc mua hàng đồng nghĩa với việc Quý khách hàng chấp nhận các điều khoản của bản Thỏa thuận này.

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng
– Gửi Thư giới thiệu sản phẩm mới và những chương trình khuyến mãi của Công ty chúng tôi.
– Khách truy cập, Quý khách, Người sử dụng: Là người truy cập vào website để tham khảo thông tin, mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ của website.

– Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể đăng tải, chỉnh sửa, thêm, bớt các điều khoản của Thỏa thuận sử dụng (TTSD) này. Quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi TTSD được cập nhật, việc đó có nghĩa là Quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản TTSD đã được cập nhật.

2. Trách Nhiệm của Quý Khách đối với tài khoản của mình
– Quý khách cung cấp các thông tin chính xác về mình theo hướng dẫn.
– Quý khách có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng tài khoản của Quý khách. Quý khách đồng ý :

  • Thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Quý khách hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật.
  • Bảo đảm rằng Quý khách luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
  • Chỉ dùng chức năng lưu mật khẩu để đăng nhập nhanh vào các lần truy cập sau khi quý khách đảm bảo rằng chỉ có Quý khách là người duy nhất sử dụng máy tính được lưu mật khẩu.

– Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do quý khách không tuân thủ quy định tại mục này.

3. Trách nhiệm của Quý khách khi sử dụng dịch vụ hoặc đặt mua hàng hóa
– Quý khách đồng ý chỉ truy cập và dùng website

với mục đích hợp pháp như tham khảo thông tin, đặt mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ do Cực Nam cung cấp.
– Mua hàng trên trên website Cực Nam, Quý khách đồng ý chấp nhận các Ưu đãi Mua sắm và Dịch vụ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Cực Nam đã được đăng tải tại website www.sanphamkhoedep.com